2007-09-19

Nota Fizik: PANDUAN UNTUK MENJAWAB SOALAN KERTAS 3 FIZIK SPM / TIPS FOR ANSWERING PAPER 3 PHYSICS SPM

KERTAS 3

Dalam Kertas 3, anda diminta untuk design satu eksperimen dan menjawab soalan-soalan berkaitan dengan eksperimen tersebut.

Ini adalah untuk menguji kemahiran analisis, dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis (KBKK). Untuk menjawab soalan ini dengan baik anda harus mahir SEMUA eksperimen yang telah dijalankan di sekolah.

Masa Menjawab: 1 Jam 30 Minit.

Kertas ini dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

Jawab SEMUA soalan di bahagian A.

Jawab SATU soalan di bahagian B.

Jadi, keseluruhan anda perlu menjawab 3 soalan.

Bahagian A

Bahagian A biasanya lebih mudah kerana soalan-soalan memerlukan anda untuk menjawab soalan berdasarkan maklumat yang diberikan. Jadi Try SKOR untuk bahagian ini.

Manipulated Variable: Ini adalah variable (pembolehubah) yang anda manipulate (ubah). Pastikan Variable yang anda pilih BOLEH DIUBAH. Jika anda fikir ianya terlalu sukar untuk mengubah variable tersebut, kemungkinan besar itu bukanlah jawapannya.

Responding Variable: Variable ini BERUBAH MENGIKUT manipulated variable. Apabila Manipulated variable berubah ini juga turut berubah.

Fixed Variable: Pembolehubah ini tidak berubah. Ada banyak kemungkinan terdapat lebih dari satu fixed variable dalam satu eksperimen tetapi pilih yang BERKAITAN dengan eksperimen sahaja. (cth: Tanpanya experimen tidak sah).


Memasukkan Data: Masukkan Data mengikut maklumat yang diberikan dengan titik perpuluhan yang betul. Nilai mestilah mengikut sensitiviti alat pengukur. cth: Pembaris meter 2 titik perpuluhan, mikrometer 3 titik perpuluhan dan sebagainya.


BAHAGIAN B

Bahagian B bergantung SEPENUHNYA Kepada sejauh mana anda memahami Konsep, Hukum atau Prinsip Fizik yang telah dipelajari.

Jadi, anda mesti faham dan tahu apakah konsep fizik yang diberikan berdasarkan Stimulus / Gambar yang diberikan. Soalan Biasanya akan memberikan satu perenggan soalan atau gambar untuk membantu anda menjawab soalan.

INGAT kertas 3 memerlukan anda me REKA / DESIGN satu eksperimen.

Baca soalan dengan teliti dan pilih soalan yang anda benar-benar YAKIN.

a) Making inference : Tulis berdasarkan apa yang anda lihat dalam soalan atau gambar.
lihat dan beri jawapan anda jangan risau.

b) Making hypothesis: TULIS: as A increases, B increases ( atau sebaliknya bergantung kepada eksperimen).

INGAT! A mestilah manipulated variable dan B sentiasa responding variable. Tulis Manipulated variable dahulu.

c) Outline of the experimen:

Aim of eksperimen: Nyatakan Masalah yang anda ingin selesaikan.

Variables in the eksperimen: 3 variables

Apparatus and MAterials;

Apparatus biasanya bahan2 makmal yang besar dan boleh digunakan berulang kali.

Material biasanya benda2 kecil dan habis pakai.

Arrangement of Apparatus: Lukisan dan Label. Mesti melukis dan label diagram.

Diagram atau lukisan mestilah ada garis ufuk (jangan terawang-awang di udara).
Jangan buat frame atau bingkai, jangan buat ton warna. gunakan hanya satu garisan untuk melukis. jangan tindihkan garisan.

d) Procedure: tulis berdasarkan langkah.

e) Tabulate the data:

Manipulated variable: letakkan nilai yang sepadan dan logik.
Responding variable: tinggalkan kosong (Ingat anda hanya design experimen).

f) Analyzing data: Mesti masukkan nilai mengikut sensitiviti alat pengukur.

g) conclusion: nyatakan sama ada hypothesis diterima atau ditolak. dan nyatakan hypothesis anda.

i) Precaution: Apakah yang mesti anda buat untuk meminimakan ralat. e.g. suhu mesti tetap, voltan mesti tetap dsb.

PANDUAN MELUKIS GRAF

- Manipulated variable: Paksi- X
- Responding variable: Paksi- Y
- Letakkan untuk yang betul untuk setiap paksi.
- Paksi mesti ada anak panah di hujung.
- Untuk mencari kecerunan, segitiga mestilah lebih daripada 4 cm.
- Skala mesti ditulis di bahagian atas sebelah kanan.
- Mesti ada tajuk graf.
- Mesti ekstrapolasi graf (jika perlu panjangkan graf sehingga memintas paksi-y).


Bahagian A memerlukan anda melukis graf dengan teliti.

Bahagian B hanya memerlukan anda melukis paksi x dan y dengan tajuknya. jangan lukis graf kerana anda tidak ada keputusannya.

Kadangkala anda diminta untuk melukis graf mengikut kehendak soalan dan bukannya mengikut kebiasaan. Ikut Kehendak Soalan!

Oleh itu, BACA soalan dengan teliti.

Kertas 3 tidak lah susah seperti yang anda fikirkan. selagi anda faham dan boleh mengaplikasikan konsep dan nilai fizik dalam diri anda. Ingat: Jadilah pelajar yang bersistematik (bukan skema ya...)

SELAMAT MAJU JAYA, ANDA MAMPU MELAKUKANNYA!

1 comment:

titans spm candidates! said...

tangs a lots for the really helpful tips!
Physics A1!!! (n.n)